Vesti

Donacija bračnog para Macak iz Beča

Donacija bračnog para Macak iz Beča

Danas je Opštoj bolnici u Petrovcu na Mlavi uručena donacija u vidu higijenskih sredstava za čišćenje i održavanje bolničkih prostorija i soba u kojima borave pacijenti naše opštine. Takođe, uručena donacija obuhvata i oko 250 kilograma postelјine za bolničke krevete. Donatori su bračni par Vesna i Josef Macak iz Beča. Bračnom paru Macak su se

Obaveštenje – Porodilište bez zaključenih ugovora

O B A V E Š T E Nj E Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, koja u svom sastavu ima porodilište nema zaključene ugovore sa preduzećima Medis Pharma i Care Direekt, čiji je predmet sačinjavanje tzv. „evidencije porodilja“, kao ni sa drugim preduzećima. V.d. direktor Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Dr Saša Milojević

Tretman infektivnog otpada

OBAVEŠTENјE  SVIM  USTANOVAMA KOJE SU SKLOPILE UGOVOR SA OPŠTOM BOLNICOM ZA TRETMAN  INFEKTIVNOG OTPADA Sklopili ste Ugovor o prevozu i tretmanu infektivnog medicinskog otpada sa Opštom bolnicom Petrovac na Mlavi? Šta posle? Ugovor sa Opštom bolnicom  Petrovac na Mlavi (OB Petrovac) sklapate radi preuzimanja, prevoza  i tretmana infektivnog medicinskog otpada. Pripremne radnje  koje je potrebno sa

Top