Misija i vizija

Preuzmi dokument

download

M I S I JA   I   V I Z I J A

OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI

R E P U B L I K A  S R B I J A

OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI

BROJ:  UO-II/XII-73

7.2.2018. godine

PETROVAC NA MLAVI

 

Na osnovu člana 26 i 27 Statuta Opšte bolnice Petrovac na Mlavi, na sednici upravnog odbora Opšte bolnice Petrovac na Mlavi, održanoj dana 7.2.2018. godine, doneta je sledeća

O D L U K A

Usvaja se misija i vizija Opšte bolnice Petrovac na Mlavi.

M I S I J A

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi obavlja specijalističko-konsultativnu i stacionarnu delatnost na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite uz poštovanje načela pristupačnosti, pravičnosti, sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i efikasnosti uz stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite. Dostupnost, posvećenost, poštovanje i briga o pacijentu kao i skladni međuljudski odnosi čine osnovu poslovanja naše ustanove.

V I Z I J A

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, uz stalnu inovaciju organizacije, opreme, metoda i postupaka u pružanju zdravstvene zaštite, unapređenje znanja i profesionalnost zaposlenih teži zdravstvenoj zaštiti najviših standarda i visokokvalitetnih usluga čime će olakšati identifikaciju i zadovoljenje ukupnih pacijentovih potreba i očekivanja i izgraditi imidž dobrog davaoca usluga.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI

 

Goran Ristić

Top