Telefoni i e-mail adrese

Opšta bolnica Petrovac – Kontakt telefoni i e-mail adrese

tel: 012/327-983
012/327-984
fax: 012/327-987
E-mail: office@opstabolnicapetrovac.rs

Direktor

Dr Danijela Cvetojević                                                               012/327-986

 

Pomoćnik direktora za medicinski sektor

Dr Dejan Milivojević                                                                  012/327-983    

 

Pomoćnik direktora za nemedicinski sektor

Slavica Milenković                                                                     012/327-983    lokal 298

 

Glavni tehničar bolnice

Ivan Ranđelović                                                                             012/327-983     lokal 264

 

Odelјenje opšte interne medicine

Načelnik:

Dr Dejan Stojanović                                                                      012/327-983     lokal 258

Glavna medicinska sestra:

Nataša Vasić

         

Odelјenje opšte hirurgije

Načelnik:

Dr Nebojša Nešić                                                                           012/327-983     lokal 285

Glavna medicinska sestra:

Biljana Marković

 

Odelјenje anestezije sa reanimaciom i int. negom

Načelnik:

Dr Svetlana Stanojević                                                                  012/327-983     lokal 287

Glavni medicinski tehničar:

Nebojša Stanojević

 

Odelјenje pneumoftiziologije

Načelnik:

Dr Ranka Goluža                                                                          012/327-983     lokal 297

Glavni medicinski tehničar:

Marko Momčilović                                                                          012/327-983      lokal 279

 

Odelјenje pedijatrije

Načelnik:

Dr Jovan Petrović                                                                          012/327-983     lokal 277

Glavna medicinska sestra:

Marina Milošević

 

Odelјenje ginekologije i akušerstva

Načelnik:

Dr Danijela Katić                                                                          012/327-983      lokal 295

Glavna medicinska sestra:

Zorica Milojević                                                                            012/327-983      lokal 274

 

Odeljenje hemodijalize

Načelnik:

Dr Jelena Mihajlović Lukić                                                            012/327-983      lokal 202

Glavna medicinska sestra:

Maja Jevremović                                                                          012/327-983       lokal 241

 

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Načelnik:

Dr Miroslav Tomović                                                                  012/327-983       lokal 217

Glavni tehničar:

Nemanja Mišić                                                                       012/327-983       lokal 218

 

Službe za rentgen dijagnostiku i ultrazvuk

Načelnik:

                                                                      012/327-983       lokal 253

Glavni tehničar:

Aleksandar Janković                                                                  012/327-983       lokal 265

 

Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Načelnik:

Dr Vesna Nedeljković                                                                012/327-983       lokal 203

Glavni tehničar:

Đorđe Marković

 

Specijalističke konsultativne službe

Načelnik:

Dr Dejan Milivojević                                                                    012/327-983       lokal 200

Glavni tehničar:

Radmila Miladinović                                                                    012/327-983        lokal 226

 

Za sve ostale kontakte pozvati centralu: 012/327-983

Top