Službe i zaposleni

Medicinske službe

Dr Danijela Cvetojević, specijalista interne medicine, direktorka bolnice

Ivan Ranđelović, glavni tehničar bolnice
Dr Goluža Ranka, specijalista pneumoftiziolog, načelnik odeljenja
Dr Radenković Ljiljana, specijalista pneumoftiziolog
Dr Stamenković Ikonija, specijalista pneumoftiziolog
Dr Danijela Cvetojević, specijalista interne medicine
Dr Branko Lukić, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Danijela Bogdanović, doktor medicine

Marko Momčilović, glavni tehničar
Dr Danijela Katić, specijalista ginekologije, načelnik odeljenja
Dr Mihail Stojanov, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Darko Đorđević, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Velibor Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva

Zorica Milojević, viša medicinska sestra, glavna sestra
Dr Jovan Petrović, specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmolog, načelnik odeljenja
Dr Žaklina Ganid, specijalista pedijatrije
Dr Mihajlo Stevanović, specijalista pedijatrije
Dr Katarina Stefanović, doktor medicine

Marina Milošević ,viši medicinski tehničar, glavna sestra
Dr Nebojša Nešić, specijalista opšte hirurgije, načelnik odeljenja
Dr Perica Pavićević, specijalista opšte hirurgije
Dr Slobodan Milovanović, specijalista opšte hirurgije
Dr Branko Lukić, specijalista opšte hirurgije
Dr Miloš Stevanović, specijalista opšte hirurgije
Dr Slobodan Perić, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Matija Bošnjak, doktor medicine na specijalizaciji

Biljana Marković , medicinski tehničar, glavna sestra
Dr Svetlana Stanojević, specijalista anesteziologije, načelnik odeljenja
Dr Saša Milojević, specijalista anesteziologije
Dr Sabina Nešić, specijalista anesteziologije
Dr Vladan Tomić, specijalista anesteziologije
Dr Katarina Stanojević, doktor medicine na specijalizaciji

Nebojša Stanojević, anestetičar, glavni tehničar
Dr Dejan Stojanović, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog, načelnik odeljenja
Dr Dragana Vućković, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, načelnik koronarne jedinice
Dr Snežana Aleksić, specijalista interne medicine
Dr Danijela Davidović, specijalista interne medicine
Dr Danijela Demić, specijalista interne medicine
Dr Jasmina Petrović, specijalista interne medicine
Dr Jelena Mihajlović Lukić, specijalista interne medicine
Dr Milena Milošević, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Marija Đaković Petrović, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Milica Nedeljković, doktor medicine

Monika Stojanović, medicinski tehničar, glavna sestra
Dr Jelena Mihajlović Lukić, specijalista interne medicine, načelnik odeljenja
Dr Aleksandar Ivanović, doktor medicine
Dr Tijana Životić, doktor medicine

Maja Jevremović , medicinski tehničar, glavna sestra
Zorica Jovanović , medicinski tehničar, glavna sestra
Stošić Dragan, viši sanitarni tehničar
Dr Branislava Mihajlović, specijalista dermatovenerologije

Savić Ivana, viši medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Dejan Milivojević, specijalista neurologije

Marijana Branković, medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Dušica Popović, specijalista psihijatrije

Radmila Miladinović, viši medicinski tehničar, glavna sestra specijalističkih službi
Dr Branka Radovanović, specijalista ORL
Dr Željka Đurđević, doktor medicine na specijalizaciji

Anica Petrović, medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Barbara Malnar-Marković, specijalista oftalmologije

Suzana Stojčić, medicinski tehničar, odgovorna sestra

Aleksandar Janković, viši Ro tehničar, glavni tehničar
Dr Vesna Nedeljković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, načelnik
Dr Darko Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Đorđe Marković, viši fizioterapeut, glavni tehničar
Dr Miroslav Tomović, specijalista kliničke biohemije, načelnik
Marija Peruničić, magistar farmacije
Ranković Vladan, diplomirani hemičar

Nemanja Mišić, glavni tehničar
Dr Biljana Jeremić, specijalista transfuziologije, načelnik
Dr Silvija Ristić Stević, doktor medicine

Miloš Momčilović, odgovorni laboratorijski tehničar
Tanja Paunović, farmaceutski tehničar, odgovorni tehničar

Nemedicinske službe

Milenković Slavica, dipl.ing zaštite na radu
Milojević Dragan, referent za PPZ ONO, arhiva
Jevtić Evica, kuvar
Dragan Vladić, odgovorno lice voznog parka
Aleksandar Rakićević, diplomirani elektrotehnički inženjer
Aleksandra Cvijanović, referent za kadrove
Stojadinović Žikica, administrativni radnik
Jovanović Tatjana, javne nabavke
Aleksić-Milovanović Bojana, javne nabavke
Milosavljević Gordana, diplomirani pravnik
Gordana Ivanović-Lazić , ekonomista, odgovorno lice EFS
1. Milanović Suzana, medicinski tehničar
Darko Stojković, dipl.ing. informacionih tehnologija

OB Petrovac – ukupan broj zaposlenih:

 

Top