Službe i zaposleni

Medicinske službe

Dr Branko Lukić, specijalista opšte hirurgije, direktor bolnice

Nikola Panić, glavni tehničar bolnice
Dr Goluža Ranka, specijalista pneumoftiziolog, načelnik odeljenja
Dr Radenković Ljiljana, specijalista pneumoftiziolog
Dr Stamenković Ikonija, specijalista pneumoftiziolog
Dr Danijela Cvetojević, specijalista interne medicine
Dr Branko Lukić, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Silvija Ristić Stević, doktor medicine

Ivan Ranđelović, glavni tehničar
Dr Danijela Katić, specijalista ginekologije, načelnik odeljenja
Dr Mihail Stojanov, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Darko Đorđević, specijalista ginekologije i akušerstva
Dr Velibor Bojović, specijalista ginekologije i akušerstva

Zorica Milojević, viša medicinska sestra, glavna sestra
Dr Jovan Petrović, specijalista pedijatrije i pulmologije, načelnik odeljenja
Dr Žaklina Ganid , specijalista pedijatrije
Dr Mihajlo Stevanović, doktor medicine na specijalizaciji

Marina Milošević ,viši medicinski tehničar, glavna sestra
Dr Nebojša Nešić, specijalista opšte hirurgije, načelnik odeljenja
Dr Perica Pavićević, specijalista opšte hirurgije
Dr Slobodan Milovanović, specijalista opšte hirurgije
Dr Branko Lukić, specijalista opšte hirurgije
Dr Darko Ristić, specijalista opšte hirurgije
Dr Emil Arsenkov, specijalista opšte hirurgije
Dr Slobodan Perić, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Matija Bošnjak, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Čedomir Čupić, doktor medicine

Biljana Marković , medicinski tehničar, glavna sestra
Dr Svetlana Stanojević, specijalista anesteziologije, načelnik odeljenja
Dr Saša Milojević, specijalista anesteziologije
Dr Sabina Nešić, specijalista anesteziologije
Dr Vladan Tomić, specijalista anesteziologije
Dr Katarina Stanojević, doktor medicine na specijalizaciji

Nebojša Stanojević, anestetičar, glavni tehničar
Dr Dejan Stojanović, specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinolog, načelnik odeljenja
Dr Dragana Vućković, specijalista interne medicine, subspecijalista kardiolog, načelnik koronarne jedinice
Dr Snežana Aleksić, specijalista interne medicine
Dr Danijela Davidović, specijalista interne medicine
Dr Danijela Demić, specijalista interne medicine
Dr Jasmina Petrović, specijalista interne medicine
Dr Jelena Mihajlović Lukić, specijalista interne medicine
Dr Marijana Milivojević, specijalista interne medicine
Dr Milena Milošević, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Marija Đaković Petrović, doktor medicine na specijalizaciji
Dr Milica Nedeljković, doktor medicine

Monika Stojanović, medicinski tehničar, glavna sestra
Dr Danijela Davidović, specijalista interne medicine, načelnik odeljenja
Dr Aleksandar Ivanović, doktor medicine

Maja Jevremović , medicinski tehničar, glavna sestra
Zorica Jovanović , medicinski tehničar, glavna sestra
Stošić Dragan, viši sanitarni tehničar
Dr Branislava Mihajlović, specijalista dermatovenerologije

Savić Ivana, viši medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Dejan Milivojević, specijalista neurologije

Marijana Branković, medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Dušica Popović, specijalista psihijatrije

Radmila Miladinović, viši medicinski tehničar, glavna sestra specijalističkih službi
Dr Branka Radovanović, specijalista ORL
Dr Željka Đurđević, doktor medicine na specijalizaciji

Anica Petrović, medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Barbara Malnar-Marković, specijalista oftalmologije

Suzana Stojčić, medicinski tehničar, odgovorna sestra
Dr Jelena Mladenović-Milićević, specijalista radiologije

Aleksandar Janković, viši Ro tehničar, glavni tehničar
Dr Vesna Nedeljković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Dr Darko Marković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Đorđe Marković, viši fizioterapeut, glavni tehničar
Marija Peruničić, magistar farmacije, načelnik
Ranković Vladan, diplomirani hemičar

Petar Milosavljević, strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog, glavni tehničar
Dr Biljana Jeremić, specijalista transfuziologije, načelnik

Miloš Momčilović, odgovorni laboratorijski tehničar
Tanja Paunović, farmaceutski tehničar, odgovorni tehničar

Nemedicinske službe

Milenković Slavica, dipl.ing zaštite na radu
Milojević Dragan, referent za PPZ ONO, arhiva
Mijatović Radmila, kuvar
Bogoljub Krinulović, odgovorno lice voznog parka
1. Milošević Radiša, dipl.ing, šef službe
Aleksandra Cvijanović, referent za kadrove
Stojadinović Žikica, administrativni radnik
Jovanović Tatjana, javne nabavke
Aleksić-Milovanović Bojana, javne nabavke
Milosavljević Gordana, diplomirani pravnik
Gordana Ivanović-Lazić , ekonomista, odgovorno lice EFS
1. Milanović Suzana, medicinski tehničar
Darko Stojković, dipl.ing. informacionih tehnologija
Top