Cenovnik usluga OB Petrovac

Rentgen

Šifra Naziv Cena
101 Pluća 1200,00
102 Abdomen 1200,00
103 Urotrakt 1200,00
104 Pluća + profil 1620,00
105 Pluća + oba profila 2130,00
106 Tomografija pluća 2200,00
107 Tomografija vrhova pluća 1980,00
108 IVP bez kontrasta 4000,00
109 Lobanja 3 pravca 1980,00
110 Lobanja 2 pravca 1700,00
111 Sinusi 1100,00
112 Kosti lica 1100,00
113 Donja vilica 2000,00
114 TM zglobovi 2500,00
115 Mastoide 1700,00
116 Piramide 1700,00
117 Baza lobanje 1620,00
118 Orbite 1050,00
119 Tursko sedlo 990,00
120 Nosne kosti 1000,00
121 Vratna kičma 1700,00
122 Grudna kičma 1700,00
123 Lumbalna kičma 1700,00
124 Sakralni deo kičme 1700,00
125 Ciljani snimci kičme 1700,00
126 Karlica 1200,00
127 Mala karlica 1050,00
128 Kuk 1200,00
129 Kuk u 2 pravca 1500,00
130 Sakroilij.zglob 1050,00
131 Sakr.zg.poje. 1500,00
132 Femur 1200,00
133 Femur u 2 pravca 1500,00
134 Koleno 1500,00
135 Tunel snimak kolena 1100,00
136 Čašica kolena 990,00
137 Potkolenica 1500,00
138 Skočni zglob 1500,00
139 Stopalo 1500,00
140 Petna kost 2 pravca 1500,00
141 Petna kost 990,00
142 Prsti stopala 1050,00
143 Grudni koš 1200,00
144 Hemitoraks 1200,00
145 Rame 1100,00
146 Lopatica 1050,00
147 Klavikula 1100,00
148 Nadlaktica 1200,00
149 Nadlaktica 2 pravca 1500,00
150 Lakat 1500,00
151 Podlaktica 1500,00
152 Ručni zglob 1500,00
153 Šaka 1200,00
154 Šake uporedo 1200,00
155 Prst 1100,00
156 Skopija pluća 540,00
157 Skopija srca 550,00
158 Skopija jednjaka 1080,00
159 Skopija gastroduodenuma 3500,00
160 Irigoskopija 5000,00
161 Mamografija jedne dojke 1750,00
162 Mamografija obe dojke 3500,00
163 Snimanje skeleta 7000,00
164 Ostale oblasti 1200,00
199 Sanitetski materijal

 

 

Laboratorija

Šifra Naziv Cena
201 Acido bazni status u krvi 700,00
202 Insulin-serum 850,00
203 FT4 550,00
204 TSH 500,00
205 TPSA 750,00
206 FPSA 900,00
207 CEA 800,00
208 CA 15-3 1000,00
209 CA 125 1000,00
210 CA 19-9 1000,00
211 D.DIMER 1500,00
212 Troponin 1000,00
213 Estradiol 650,00
214 Prolaktin 690,00
215 Testosteron 650,00
216 Progesteron 690,00
217 Kortizol 750,00
218 Helikobakter 1000,00
219 AFP 1200,00
220 FSH 650,00
221 Prokalcitonin 3100,00
222 LH 600,00
223 HCG 700,00
224 SE 100,00
225 KS-3dif 250,00
226 Urin celokupni 230,00
227 UREA 110,00
228 Holesterol 140,00
229 Trigliceridi 120,00
230 T.Bilirubin 120,00
231 AST 120,00
232 ALT 120,00
233 Kreatinin 130,00
234 Na 140,00
235 K 140,00
236 Ca 120,00
237 CRP 500,00
238 HDL 150,00
239 LDL 150,00
240 CK 170,00
241 CK-MB 350,00
242 LDH 140,00
243 INR 260,00
244 Uzimanje lab. materijala 110,00
245 Mokraćna kiselina 120,00
246 Gama GT 140,00
247 KS 200,00
248 KKS 5 dif 300,00
249 PLT 100,00
250 LE 100,00
251 LE formula 260,00
252 aPTT 250,00
253 FIB 200,00
254 Vreme krvarenja 110,00
255 Vreme koagulacije 110,00
256 Urin-glukoza 65,00
257 Urin-aceton 70,00
258 Analni bris 90,00
259 Stolica na parazite 250,00
260 Stolica na oklutno krvarenje 500,00
261 Bikarbonati 130,00
262 Hloridi 115,00
263 Mg 125,00
264 Fosfor 115,00
265 Fe u serumu 130,00
266 TIBC 250,00
267 UIBC 200,00
268 Feritin 750,00
269 Glukoza 110,00
270 Glukoza (kapilarna) 110,00
271 OGTT test 810,00
272 HbA1C 750,00
273 ALP 120,00
274 Amilaze u serumu 350,00
275 TP 110,00
276 ALB 120,00
277 Ca urin – 24h 140,00
278 P-urin 24h 120,00
279 Creat.-urin 24h – clirens 250,00
280 TP-urin 24h 120,00
281 Komplet za lekarsko uverenje 1310,00
282 Amilaza u urinu 350,00
283 FT3 550,00
284 ANTI-TPO 900,00
285 ANTI-TG 900,00
286 Glukoza u urinu 70,00
287 Albumin u dnevnom urinu 700,00
288 Direktni bilirubin 120,00
289 Glukoza u dnevnom urinu 100,00
290 Hloridi u dnevnom urinu 115,00
291 Kalijum u dnevnom urinu 140,00
292 Magnezijum u dnevnom urinu 150,00
293 Merenje zapremine 24h-urina 115,00
294 Mokraćna kiselina u dn. urinu 120,00
295 Urea u dnevnom urinu 110,00
296 Eritrociti 100,00

 

Ultrazvučni kabinet

Šifra Naziv Cena
301 UZ abdomena i urotrakta 2000,00
302 UZ jedne dojke 1900,00
303 UZ štitaste žlezde (vrat) 2000,00
304 UZ ginek. i UZ abdom. sondom 1900,00
305 UZ obe dojke 2000,00
306 UZ krvnih sudova 3000,00
307 UZ srca 4000,00
308 UZ krvnih sudova donjih ekstrem. 3000,00

 

Transfuzija

Šifra Naziv Cena
351 Krvna grupa i RH faktor 592,00
352 Skrining test (antitela) 508,00
353 Test HBS antigen 3260,00
354 Test anti HCV 3860,00
355 Test HIV 3260,00
356 Test TPH 572,00

 

Fizijatrija

Šifra Naziv Cena
401 Prvi pregled fizijatra 1000,00
402 Drugi pregled fizijatra 600,00
403 Elektroterapija 300,00
404 Parafonoterapija 200,00
405 Krioterapija 100,00
406 Kineziterapija 300,00
407 Fototerapija 100,00
408 Ultrazvučna terapija 250,00
409 Biotron 150,00
410 Infraruž 100,00

 

Interna ambulanta i interno odeljenje

Šifra Naziv Cena
501 Prvi pregled interniste 1000,00
502 Drugi pregled interniste 600,00
503 EKG 600,00
504 Opšta nega INT odeljenja 1600,00
505 Poluintenzivna nega INT odeljenja 2300,00
506 Intenzivna nega INT odeljenja 4100,00
507 Holter pritiska 4000,00
508 Holter EKG 10000,00
509 Spoljašnja masaža srca 2000,00
510 Elektrokonverzija srčanog ritma 860,31
511 DC šok 200,00
512 Davanje infuzije 800,00
513 Davanje IV injekcija 300,00
514 Davanje IM injekcija 250,00
515 Davanje SC injekcija 150,00
516 Plasiranje urinarnog katetera 500,00
517 Konsultativni pregled 300,00
518 Davanje transfuzije 1500,00
519 Oksigena terapija 1000,00
520 Osteodenzitometrija 2000,00
521 Pregled kardiologa i endokrinologa 2000,00
522 Bris HE 250,00
523 Urinokultura 300,00
524 Koprokultura 300,00
525 Drugi pregled kardiologa i endokrinologa 500,00
526 Davanje klizme 500,00
527 Frakciono davanje seruma ili leka 200,00
528 Plasiranje braunile 300,00

 

ATD i grudno odeljenje

Šifra Naziv Cena
601 Spirometrija (kompletna) 1500,00
602 BK 622,00
603 LOW 738,00
604 B/AB 694,00
605 Prvi pregled pneumofiziologa 1000,00
606 Drugi pregled pneumofiziologa 600,00
607 Grudno BO dan 1600,00
608 Inhalacija 200,00
609 Oksigena terapija 1000,00
610 Grudno davanje infuzije 800,00
611 Grudno EKG 600,00
612 Grudno konsultacije 300,00
613 Davanje IV injekcija 300,00
614 Davanje IM injekcija 250,00
615 Davanje SC injekcija 150,00
616 Plasiranje urinarnog katetera 500,00
617 Davanje transfuzije 1500,00
618 Bris HE 250,00
619 Urinokultura 300,00
620 Koprokultura 300,00
621 Davanje klizme 500,00
622 Plasiranje braunile 300,00
623 Prvi pregled subspecijaliste 700,00
624 Drugi pregled subspecijaliste 500,00

 

Hirurška ambulanta i odeljenje

Šifra Naziv Cena
701 Hirurški pregled prvi 1000,00
702 Hirurški pregled drugi 600,00
703 Previjanje 500,00
704 Obrada površne rane 600,00
705 Obrada manje rane i sutura 950,00
706 Obrada veće rane i sutura 1200,00
707 Rektalni tuše 350,00
708 Gips longeta mala 600,00
709 Gips longeta srednja 800,00
710 Gips longeta velika 1500,00
711 Fiksacioni zavoj 400,00
712 Promena katetera i isp. m. bešike 600,00
713 Uzimanje brisa 146,74
714 Skidanje konaca 600,00
715 Skidanje gipsa 350,00
716 Vađenje str. tela iz mekih ekst. 1500,00
717 Punkcija apces,hematom,cista,zglob 500,00
718 Burza 500,00
719 Vađenje stranog tela iz kože 1200,00
720 Dezolt zavoj 1000,00
721 Vađenje stranog tela iz nosa 1200,00
722 Vađenje stranog tela iz uva 800,00
723 Zaustavljanje krvarenja iz uva 600,00
724 Tamponada nosa 1800,00
725 Uzimanje brisa nosa,grla i uva 120,00
726 Promena endotrahealne kanile 800,00
727 Obrada rane na licu bez suture 1000,00
728 Mali zavoj 200,00
729 Srednji zavoj 300,00
730 Veliki zavoj 500,00
731 Skidanje obolelog nokta i previjan 1500,00
732 Ispiranje želuca 1200,00
733 Cingulum 700,00
734 Biopsija limfnih žlezda 1246,08
735 Obrada dekubita i gangrene 300,00
736 Davanje blokade 500,00
737 Punkcija grudnog koša i abd 448,50
738 Bris HE 250,00
739 Koprokultura 300,00
740 Urinokultura 300,00
741 Spec. pregled subspecijaliste 700,00
742 Laparoskopska operacija žučne kese 20000,00
743 Laparoskopska operacija hernije 20000,00
744 Hirurgija EKG 600,00
745 Obrada opekotine 600,00
746 Stavljanje koturova kod pr.ključnj 600,00
747 Davanje infuzije 800,00
748 Lečenje akutnog pijanstva 7000,00
749 Davanje IM injekcija 250,00
750 Davanje IV injekcija 300,00
751 Hirurgija BO intenzivna nega 4100,00
752 Hirurgija BO poluintenzivna nega 2300,00
753 Hirurgija BO opšta nega 1600,00
754 Davanje transfuzije 1500,00
755 Oksigena terapija 1000,00
756 Pregled specijaliste urologa 800,00
757 Pregled specijaliste ortopeda 800,00
758 Mišljenje za sud 1070,00
759 Kolonoskopija (stacionar) 4000,00
760 Gastroskopija (bez biopsije) 1500,00
761 Rektoskopija 1500,00
762 Kolonoskopija (ambulanta) 6420,00
763 Gastroskopija (sa biopsijom) 3400,00
764 Plasiranje nazogastrične sonde 800,00
765 Konsultacije 300,00
766 Davanje SC injekcije 150,00
767 Davanje klizme 500,00
768 Plasiranje braunile 300,00
769 Šivenje rane (do 4 šava) 2000,00
770 Šivenje rane (preko 4 šava) 3000,00
771 Incizija apcesa sa pregledom 1600,00
772 Amputacija prsta 5000,00
773 Preponska kila klasično+mr. Ili disk 12000,00
774 Trbušna kila klasično+mr. Ili disk 12000,00
775 Operacija žučne kese-klasična 28000,00
776 Operacija slepog creva 20000,00
777 Frakciono davanje seruma ili leka 200,00
778 II pregled subspecijaliste 500,00
779 Apartman 2500,00

 

Anestezija i intenzivna nega

Šifra Naziv Cena
7801 Prvi pregled anesteziologa 1000,00
7802 Drugi pregled anesteziologa 600,00
7803 Lumbalna punkcija 1000,00
7804 Endotrahealna intubacija 8000,00
7805 Ispiranje želuca 1200,00
7806 Davanje IM injekcija 250,00
7807 Davanje IV injekcija 300,00
7808 Frakciono davanje seruma ili leka 200,00
7809 Davanje infuzije 800,00
7810 DC šok 200,00
7811 Spoljna masaža srca 2000,00
7812 Ispiranje mok.bešike i promena kat 500,00
7813 Endotrah. int. i art. vent 5837,59
7814 Reanimacija kard.zastoja kod dece 1465,01
7815 Prolongirana artf. dece 4458,96
7816 Opšta end.anestezija 4000,00
7817 Davanje SC injekcija 150,00
7818 Davanje klizme 500,00
7819 Plasiranje braunile 300,00
7820 Analgezija 500,00
7821 Regionalna iv anestezija 2000,00
7822 Drugi pregled subspecijaliste 500,00
7823 Spinalna ili epid. anest. 2000,00
7824 Plasiranje nazogastrične sonde 300,00
7825 Pratnja anesteziologa 2000,00
7826 Opšta i iv anest. u ambulanti 605,89
7827 Opšta i iv anest. 2h 2544,25
7828 Anestezija van op.sale 1500,00
7829 Reanimacija novorođ.deteta – diše 2672,06
7830 Reanimacija novorođ.deteta-ne diše 2170,31
7831 Opšta end.komb. anestezija 3816,39
7832 Punkcija toraksa i abdomena 448,50
7833 Mali zavoj 200,00
7834 Srednji zavoj 300,00
7835 Veliki zavoj 500,00
7836 Obrada dikubitisa i gangrene 300,00
7837 Previjanje 300,00
7838 Obrada površne rane 300,00
7839 BO intenzivna nega 4100,00
7840 Davanje transfuzije 1500,00
7841 Oksigena terapija 1000,00
7842 Uzimanje krvi za laboratoriju 31,95
7843 Pregled subspecijaliste 700,00
7844 Konsultacije 300,00
7845 Uzimanje urina 28,40
7846 EKG 600,00
7847 Biopsija 735,00
7848 Urinokultura 300,00
7849 Koprokultura 300,00
7850 Bris HE 250,00
7851 Merenje glikemije 121,89
7852 Pratnja anestetičara 500,00
7853 Lokalna aplikacija leka 93,49
7854 Promena endotrahealne kanile 800,00

 

Ginekologija i porodilište

Šifra Naziv Cena
801 Prvi pregled ginekologa 1000,00
802 Drugi pregled ginekologa 800,00
803 UZ ginekološki 1000,00
804 UZ ginekološki sa vagin. sondom 1000,00
805 Vešt. prekid trudnoće u lok.ane 5000,00
806 Vešt. prekid trudn. u opštoj anest 11000,00
807 Polipektomija 1000,00
808 Eksplorativna kiretaža 1200,00
809 Revizija mater.duplje posle pobač. 800,00
810 Incizija Bartolinijeve žlezde 800,00
811 Punkcija Duglasa 800,00
812 Stavljanje i vađenje spirale 1200,00
813 Biopsija 800,00
814 Skidanje konaca 500,00
815 Previjanje 300,00
816 Promena pesara 400,00
817 Vešt. prekid trudnoće preko 10 ned 13000,00
818 Laparoskopska operacija u gin. 15000,00
819 Koprokultura 300,00
820 Urinokultura 300,00
821 Bris HE 250,00
822 Davanje infuzije 1000,00
823 Davanje IM injekcija 250,00
824 Davanje IV injekcija 300,00
825 Ginekologija konsultacije 500,00
826 Eksploativna lapar. I hromolapar. 12000,00
827 Cistektomija 16000,00
828 Miomektomija 16000,00
829 Vanmaterična trudnoća 16000,00
830 Plasiranje urinarnog katetera 500,00
831 Davanje SC injekcija 200,00
832 Davanje transfuzije 1500,00
833 Oksigena terapija 1000,00
834 Davanje klizme 500,00
835 Plasiranje braunile 300,00
836 Prvi pregled subspecijaliste 700,00
837 Drugi pregled subspecijaliste 500,00
838 Frakciono davanje seruma ili leka 200,00
840 Esterni CTG 700,00
841 Spontani  pobačaj 7200,00
842 BO Dan opšta nega 1600,00
843 BO Dan poluintenzivna nega 2300,00
844 BO Dan intenzivna nega 4100,00

 

Dečije odeljenje

Šifra Naziv Cena
901 Prvi pregled pedijatra 1000,00
902 Drugi pregled pedijatra 600,00
903 Prvi pregled subspecijaliste 700,00
904 Dečije BO opšta nega 1600,00
905 Dečije BO poluintenzivna 2300,00
906 Pratilac 772,70
907 Akutno pijanstvo 7000,00
908 Davanje infuzije 800,00
909 Davanje IM injekcija 250,00
910 Davanje IV injekcija 300,00
911 Inhaliranje 200,00
912 Spirometrija (kompletna) 1500,00
913 Koprokultura 300,00
914 Urinokultura 300,00
915 Bris HE 250,00
916 Dečije konsultacija 300,00
917 Dečije EKG 600,00
918 Davanje SC injekcija 150,00
919 Oksigena terapija 1000,00
920 Drugi pregled subspecijaliste 500,00
921 Pregled sportista 1000,00
922 Studija spavanja 2000,00
923 Bronhoskopija 2000,00

 

Hemodijaliza

Šifra Naziv Cena
1001 Dnevna bolnica 1236,32
1002 Usluga hemodijalize 6900,00
1003 Hemodijafiltracija 2,4m2 9058,00
1004 Visokopropusna hemodijaliza 1,7m2 6290,00
1005 Hemodijafiltracija 2,1m2 9058,00
1006 Visokopropusna hemodijaliza 1,3m2 6290,00
1007 Niskopropusna dijaliza 1,8m2 4783,00
1008 Niskopropusna dijaliza 1,3m2 4507,00
1009 Usluga hemodijafiltracije 6900,00

 

Neurologija

Šifra Naziv Cena
1101 Prvi pregled neurologa 1000,00
1102 Drugi pregled neurologa 600,00
1103 Davanje infuzije 800,00
1104 Davanje IM injekcije 250,00
1105 Davanje IV injekcije 300,00
1106 Davanje SC injekcije 150,00
1107 EEG 1000,00

 

Psihijatrija

Šifra Naziv Cena
1151 Pregled prvi psihijatra 1000,00
1152 Pregled drugi psihijatra 600,00
1153 Davanje IM injekcija 250,00
1154 Davanje IV injekcija 300,00
1155 Davanje infuzije 800,00
1156 Akutno pijanstvo 7000,00
1157 Davanje SC injekcije 150,00
1158 Psihoterapijski rad 1500,00
1159 Detoksikacija od ps.aktivnih supst. 2000,00

 

Dermatovenerologija

Šifra Naziv Cena
1201 Prvi pregled dermatovenerologa 1000,00
1202 Drugi pregled dermatovenerologa 600,00
1203 Previjanje rane 300,00
1204 Krioterapija 100,00
1205 Ostale destrukcije na koži 52,06

 

Oftamologija

Šifra Naziv Cena
1231 Prvi pregled oftamologa 1000,00
1232 Drugi pregled oftamologa 600,00
1233 Operacija halaciona 3500,00
1234 Terapijsko zatvaranje oka 200,00
1235 Neoznačeni način davanja farm.sr. 100,00
1236 Ekstrakcija stranog tela 500,00
1237 Korekcija trihijaze epilacijom 100,00
1238 Oftamološka optička intervencija 500,00
1239 Ispiranje oka i vežnjače 400,00

 

 

ORL ambulanta

Šifra Naziv Cena
1251 Prvi pregled ORL 1000,00
1252 Drugi pregled ORL 600,00
1253 Ispiranje i toaleta uva 600,00
1254 Aplikacija leka u uvo ili nos 700,00
1255 Audiometrija 800,00
1256 Određivanje slušnog aparata 1200,00
1257 Police 300,00
1258 Precovanje 400,00
1259 Vađenje stranog tela iz nosa 1200,00
1260 Vađenje stranog tela iz uva 1000,00
1261 Zaustavljanje krvarenja iz uva 1000,00
1262 Tamponada nosa 1800,00
1263 Upotreba zvučnih viljuški 400,00
1264 Ispit. vestibularnog aparata Romb. 800,00
1265 Koagulacija proš. vena u nosu 800,00
1266 Brisevi nosa grla i uva 400,00
1267 Vađenje stranog tela iz ždrela 2000,00
1268 Promena endotrahealne kanile 800,00
1269 Obrada rane na licu bez suture 600,00
1270 Izrač. gubitka sluha po Fowleru 600,00
1271 Detamponada nosa 1000,00
1272 Retamponada nosa 1500,00
Top