Dokumenta

Misija i vizija

Preuzmi dokument M I S I JA   I   V I Z I J A OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI R E P U B L I K A  S R B I J A OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI BROJ:  UO-II/XII-73 7.2.2018. godine PETROVAC NA MLAVI   Na osnovu člana 26 i 27 Statuta Opšte bolnice Petrovac

Timovi i komisije

Stručni savet Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Dr Dejan Stojanović, specijalista interne medicine, subspecijalista  endokrinolog, predsednik Dr Jovan Petrović, specijalista pedijatrije, subspecijalista pulmolog Dr Vesna Nedeljković, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije Dr Jasmina Petrović, specijalista interne medicine Dr Mihajlo Stevanović, specijalista pedijatrije Komisija za unapređenje kvaliteta rada Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Dr Dragana Vučković,

Medicinska oprema OB Petrovac

Spisak medicinske opreme OB Petrovac po službama   Anestezija ATD Centralna sterilizacija Pedijatrija Fizikalna Ginekologija sa porodilištem Grudno Hemodijaliza Hirurška sala Hirurgija Interna ambulanta Interno odeljenje Kabinet za transfuziju Kožna ambulanta Laboratorija Neurološka ambulanta Osteodenzitometrija Pulmološka ambulanta RO kabinet Ultrazvuk

Odluke OB Petrovac

Važeće odluke Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Odluka o radnom vremenu Odluka o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti Pravila, postupci, podrška i mere za zaštitu podataka o ličnosti u OB Petrovac

Pravilnici OB Petrovac

Važeći pravilnici Opšte bolnice Petrovac na Mlavi   PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI – OB Petrovac Pravilnik za prijem radnika na neodređeno vreme Pravilnik za korišćenje službenih mobilnih Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih Pravilnik o strucnom usavrsavanju i specijalizaciji zaposlenih 2024. Pravilnik o povredi radne discipline 2024. Pravilnik o sanitetskom prevozu Pravilnik o bolničkim

Top