Obaveštenje – Porodilište bez zaključenih ugovora

O B A V E Š T E Nj E

Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, koja u svom sastavu ima porodilište nema zaključene ugovore sa preduzećima Medis Pharma i Care Direekt, čiji je predmet sačinjavanje tzv. „evidencije porodilja“, kao ni sa drugim preduzećima.

V.d. direktor
Opšte bolnice Petrovac na Mlavi
Dr Saša Milojević

Top