Donacije Opštoj bolnici Petrovac u 2014. godini

Opšta bolnica Petrovac zahvaljuje se svim donatorima na ukazanoj pažnji i pomoći!

Spisak donacija i donatora u 2014. godini

Donacija Donator Vrednost donacije (RSD)
Ultrazvučni aparat Grupa građana 462.000
Klima uređaj Srmeks 25.000
Klima uređaj Hipotrejd 25.000
Klima uređaj (2 kom) Kastrum D.O.O 46.980
Klima uređaj (2 kom) Moskomerc 72.820
Klima uređaj Min Elektro 25.000
Medicinski aparat “Ligasure atlas handswitching” “Panorama turs” 50.000
“Gajčanka” 50.000
“Tabakera” 50.000
“Alteko” 50.000
“Pertvel” 50.000
“Imbis” 50.000
“Košuta” 50.000
Top