Tag Archives: laboratorija

Cenovnik usluga OB Petrovac

Cenovnik usluga OB Petrovac

Rentgen Šifra Naziv Cena 101 Pluća 1200,00 102 Abdomen 1200,00 103 Urotrakt 1200,00 104 Pluća + profil 1620,00 105 Pluća + oba profila 2130,00 106 Tomografija pluća 2200,00 107 Tomografija vrhova pluća 1980,00 108 IVP bez kontrasta 4000,00 109 Lobanja 3 pravca 1980,00 110 Lobanja 2 pravca 1700,00 111 Sinusi 1100,00 112 Kosti lica 1100,00

Top