Tag Archives: Javne nabavke

Javna nabavka potrošnog materijala za dijalizu – igle za hemodijalizu 2018

Javna nabavka potrošnog materijala za dijalizu – igle za hemodijalizu 2018

Poziv za podnošenje ponuda – dijaliza, potrosni materijal, igle za hemodijalizu 2018 Konkursna dokumentacija – dijaliza, potrosni materijal, igle za hemodijalizu 2018 Obavestenje o zakljucenom ugovoru – dijaliza, potrosni materijal, igle za hemodijalizu 2018 – FRESENIUS 2018  

Javna nabavka lekova sa D liste 2018.

Poziv za dostavljanje ponuda – Lekovi sa D liste 2018 Konkursna dokumentacija – Lekovi sa D liste 2018 Odluka o dodeli ugovora – Lekovi sa D liste 2018 Obavestenje o zakljucenom okvirnom sporazumu – D LISTA 2018 Obavestenje o zakljucenom ugovoru – D lista 2018 INO-PHARM Obavestenje o zakljucenom ugovoru – Lekovi sa D liste

Javna nabavka – Servis i odrzavanje medicinske opreme po pozivu 2018

Poziv za podnošenje ponude – Servis i odrzavanje med. opreme po pozivu 2018 Konkursna dokumentacija – Servis i odrzavanje med. opreme po pozivu 2018 Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Servis i odrzavanje med. opreme po pozivu 2018 Izmena konkursne dokumentacije – Servis i odrzavanje med. opreme po pozivu 2018 Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda-prijava

Top