Timovi i komisije

Stručni savet Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

Dr Dejan Stojanović, predsednik

Dr Jovan Petrović

Dr Vesna Nedeljković

Dr Marina Đaković

Dr Snežana Aleksić

Komisija za unutrašnji stručni nadzor OB Petrovac

Dr Danijela Demić, predsednik

Dr Dejan Milivojević

Dr Svetlana Stanojević

Dr Ranka Goluža

Dr Slobodan Milovanović

Komisija za unapređenje kvaliteta rada OB Petrovac

Dr Dragana Vučković, predsednik

Dr Danijela Davidović

Dr Žaklina Ganid

Dr Branislava Mihajlović

Dr Vladan Tomić

Etički odbor OB Petrovac

Dr Marina Đaković, predsednik

Dr Svetlana Stanojević

Dr Jovan Petrović

Goran Jenić

Uroš Cvetojević

Top