Timovi i komisije

Stručni savet Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

Dr Dejan Stojanović, predsednik

Dr Jovan Petrović

Dr Vesna Nedeljković

Dr Snežana Aleksić

Komisija za unutrašnji stručni nadzor Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

Dr Danijela Demić, predsednik

Dr Dejan Milivojević

Dr Svetlana Stanojević

Dr Ranka Goluža

Dr Slobodan Milovanović

Komisija za unapređenje kvaliteta rada Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

Dr Dragana Vučković, predsednik

Dr Danijela Davidović

Dr Žaklina Ganid

Dr Branislava Mihajlović

Dr Vladan Tomić

Etički odbor Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

Dr Jelena Mihajlović Lukić, predsednik

Dr Dušica Popović

Dr Barbara Malnar Marković

Uroš Cvetojević, diplomirani pravnik

Pero Nedinić, diplomirani pravnik

Top