Timovi i komisije

Stručni savet Opšte bolnice Petrovac na Mlavi

Dr Dejan Stojanović, predsednik

Dr Jovan Petrović

Dr Vesna Nedeljković

Dr Marina Đaković

Dr Snežana Aleksić

Komisija za unutrašnji stručni nadzor OB Petrovac

Dr Emil Arsenkov, predsednik

Dr Dragana Vučković

Dr Jovan Petrović

Dr Ranka Goluža

Dr Svetlana Stanojević

Komisija za unapređenje kvaliteta rada OB Petrovac

Dr Svetlana Stanojević, predsednik

Dr Dragana Vučković

Dr Dragoslava Jenić

Dr Žaklina Ganid

Etički odbor OB Petrovac

Dr Marina Đaković, predsednik

Dr Svetlana Stanojević

Dr Jovan Petrović

Goran Jenić

Uroš Cvetojević

Top