Vesti

Donacija bračnog para Macak iz Beča

Donacija bračnog para Macak iz Beča

Danas je Opštoj bolnici u Petrovcu na Mlavi uručena donacija u vidu higijenskih sredstava za čišćenje i održavanje bolničkih prostorija i soba u kojima borave pacijenti naše opštine. Takođe, uručena donacija obuhvata i oko 250 kilograma postelјine za bolničke krevete. Donatori su bračni par Vesna i Josef Macak iz Beča. Bračnom paru Macak su se

Tretman infektivnog otpada

OBAVEŠTENјE  SVIM  USTANOVAMA KOJE SU SKLOPILE UGOVOR SA OPŠTOM BOLNICOM ZA TRETMAN  INFEKTIVNOG OTPADA Sklopili ste Ugovor o prevozu i tretmanu infektivnog medicinskog otpada sa Opštom bolnicom Petrovac na Mlavi? Šta posle? Ugovor sa Opštom bolnicom  Petrovac na Mlavi (OB Petrovac) sklapate radi preuzimanja, prevoza  i tretmana infektivnog medicinskog otpada. Pripremne radnje  koje je potrebno sa

Top