Vesti

Obaveštenje – Porodilište bez zaključenih ugovora

Obaveštenje – Porodilište bez zaključenih ugovora

O B A V E Š T E Nj E Opšta bolnica Petrovac na Mlavi, koja u svom sastavu ima porodilište nema zaključene ugovore sa preduzećima Medis Pharma i Care Direekt, čiji je predmet sačinjavanje tzv. „evidencije porodilja“, kao ni sa drugim preduzećima. V.d. direktor Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Dr Saša Milojević

Tretman infektivnog otpada

OBAVEŠTENјE  SVIM  USTANOVAMA KOJE SU SKLOPILE UGOVOR SA OPŠTOM BOLNICOM ZA TRETMAN  INFEKTIVNOG OTPADA Sklopili ste Ugovor o prevozu i tretmanu infektivnog medicinskog otpada sa Opštom bolnicom Petrovac na Mlavi? Šta posle? Ugovor sa Opštom bolnicom  Petrovac na Mlavi (OB Petrovac) sklapate radi preuzimanja, prevoza  i tretmana infektivnog medicinskog otpada. Pripremne radnje  koje je potrebno sa

Donacije Opštoj bolnici Petrovac u 2014. godini

Opšta bolnica Petrovac zahvaljuje se svim donatorima na ukazanoj pažnji i pomoći! Spisak donacija i donatora u 2014. godini Donacija Donator Vrednost donacije (RSD) Ultrazvučni aparat Grupa građana 462.000 Klima uređaj Srmeks 25.000 Klima uređaj Hipotrejd 25.000 Klima uređaj (2 kom) Kastrum D.O.O 46.980 Klima uređaj (2 kom) Moskomerc 72.820 Klima uređaj Min Elektro 25.000

Top