Slajder

Mobilna aplikacija „Bebbo – Vaš saputnik roditeljstvu“

Mobilna aplikacija „Bebbo – Vaš saputnik roditeljstvu“

Obaveštavaju se svi roditelji da je pripremljen i lansiran novi resurs za njih – mobilna aplikacija „Bebbo – Vaš saputnik roditeljstvu“. Aplikacija je deo programa koji UNICEF sprovodi sa Vladom Republike Srbije i svim relevantnim Ministarstvima.

Zaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređuju se prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.   Prava pacijenata – Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite – Pravo na informacije – Pravo na preventivne mere – Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Top