Slajder

Organizovanje preventivnih pregleda, nedelja 16.12.2018.

Organizovanje preventivnih pregleda, nedelja 16.12.2018.

U nedelju, 16. decembra 2018. godine obavlјaće se preventivni pregledi stanovništva  i to: 1. Pulmološki pregledi u antituberkuloznom dispanzeru 2. Ofalmološki pregledi u kabinetu za oftalmologiju   Moguće je doći i bez zdravstvene knjižice, ali sa sobom poneti neki dokaz o identitetu (vozačku dozvolu, pasoš…)   Opšta bolnica Petrovac na Mlavi v.d. direktor,  Dr Branko

Zaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređuju se prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.   Prava pacijenata – Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite – Pravo na informacije – Pravo na preventivne mere – Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Top