Slajder

Preventivni pregledi stanovništva, 22. septembar 2019.

Preventivni pregledi stanovništva, 22. septembar 2019.

Dana 22.9.2019.godine,  u nedelju, u vremenu od 8-16 časova, obavlјaće se preventivni pregledi stanovništva  i to: merenje šećera u krvi merenje pritiska EKG Ovi pregledi će se obavlјati u internističkoj ambulanti, u zgradi starog Doma zdravlјa. Ultrazvuk abdomena će se obavljati u kabinetu za ulltrazvuk.   Moguće je doći i bez zdravstvene knjižice, ali sa

Zaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređuju se prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.   Prava pacijenata – Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite – Pravo na informacije – Pravo na preventivne mere – Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Top