Pacijenti

Cenovnik usluga OB Petrovac

Cenovnik usluga OB Petrovac

Rentgen Šifra Naziv Cena 101 Pluća 1200,00 102 Abdomen 1200,00 103 Urotrakt 1200,00 104 Pluća + profil 1620,00 105 Pluća + oba profila 2130,00 106 Tomografija pluća 2200,00 107 Tomografija vrhova pluća 1980,00 108 IVP bez kontrasta 4000,00 109 Lobanja 3 pravca 1980,00 110 Lobanja 2 pravca 1700,00 111 Sinusi 1100,00 112 Kosti lica 1100,00

Informator za pacijente

Na osnovu čl. 3, 4, 42-43,  Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 107/05 i 72/09 i člana 26. Statuta Opšte bolnice Petrovac na mlavi, Upravni odbor donosi:   P R A V I L N I K  O KORIŠĆENјU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I KUĆNOM REDU   I – OSNOVNE ODREDBE   Ovim Pravilnikom,

Zaštita prava pacijenata

Zakonom o pravima pacijenata uređuju se prava pacijenta prilikom korišćenja zdravstvene zaštite, način ostvarivanja i način zaštite tih prava, kao i druga pitanja u vezi sa pravima i dužnostima pacijenata.   Prava pacijenata – Pravo na dostupnost zdravstvene zaštite – Pravo na informacije – Pravo na preventivne mere – Pravo na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Top