Dokumenta

Statut OB Petrovac

Statut OB Petrovac

Preuzmi dokument S T A T U T OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI   R E P U B L I K A  S R B I J A OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI BROJ:  01-1286 22.10.2013. godine PETROVAC NA MLAVI   Na osnovu člana 136. stav 1. tačka 1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni

Top