Dokumenta

Misija i vizija

Preuzmi dokument M I S I JA   I   V I Z I J A OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI R E P U B L I K A  S R B I J A OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI BROJ:  UO-II/XII-73 7.2.2018. godine PETROVAC NA MLAVI   Na osnovu člana 26 i 27 Statuta Opšte bolnice Petrovac

Timovi i komisije

Stručni savet Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Dr Dejan Stojanović, predsednik Dr Jovan Petrović Dr Vesna Nedeljković Dr Snežana Aleksić Komisija za unutrašnji stručni nadzor OB Petrovac Dr Danijela Demić, predsednik Dr Dejan Milivojević Dr Svetlana Stanojević Dr Ranka Goluža Dr Slobodan Milovanović Komisija za unapređenje kvaliteta rada OB Petrovac Dr Dragana Vučković, predsednik Dr

Medicinska oprema OB Petrovac

Spisak medicinske opreme OB Petrovac po službama   Anestezija ATD Centralna sterilizacija Pedijatrija Fizikalna Ginekologija sa porodilištem Grudno Hemodijaliza Hirurška sala Hirurgija Interna ambulanta Interno odeljenje Kabinet za transfuziju Kožna ambulanta Laboratorija Neurološka ambulanta Osteodenzitometrija Pulmološka ambulanta RO kabinet Ultrazvuk

Odluke OB Petrovac

Važeće odluke Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Odluka o radnom vremenu Odluka o imenovanju radne grupe za izradu plana integriteta Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti Pravila, postupci, podrška i mere za zaštitu podataka o ličnosti u OB Petrovac

Pravilnici OB Petrovac

Važeći pravilnici Opšte bolnice Petrovac na Mlavi   PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI – OB Petrovac Izmena pravilnika o specijalizacijama Pravilnik za prijem radnika na neodređeno vreme Pravilnik za korišćenje službenih mobilnih Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih Pravilnik o strucnom usavrsavanju i specijalizaciji zaposlenih Pravilnik o povredi radne discipline Pravilnik o sanitetskom prevozu Pravilnik

Cenovnik usluga OB Petrovac

Rentgen Šifra Naziv Cena 101 Pluća 1200,00 102 Abdomen 1200,00 103 Urotrakt 1200,00 104 Pluća + profil 1620,00 105 Pluća + oba profila 2130,00 106 Tomografija pluća 2200,00 107 Tomografija vrhova pluća 1980,00 108 IVP bez kontrasta 4000,00 109 Lobanja 3 pravca 1980,00 110 Lobanja 2 pravca 1700,00 111 Sinusi 1100,00 112 Kosti lica 1100,00

Top