Dokumenta

Misija i vizija

Preuzmi dokument M I S I JA   I   V I Z I J A OPŠTE BOLNICE PETROVAC NA MLAVI R E P U B L I K A  S R B I J A OPŠTA BOLNICA PETROVAC NA MLAVI BROJ:  UO-II/XII-73 7.2.2018. godine PETROVAC NA MLAVI   Na osnovu člana 26 i 27 Statuta Opšte bolnice Petrovac

Timovi i komisije

Stručni savet Opšte bolnice Petrovac na Mlavi Dr Slobodan Milovanović, predsednik Dr Marina Đaković Dr Vesna Nedeljković Dr Emil Arsenkov Dr Dušica Popović   Komisija za unutrašnji stručni nadzor OB Petrovac Dr Emil Arsenkov, predsednik Dr Dragana Vučković Dr Jovan Petrović Dr Ranka Goluža Dr Svetlana Stanojević   Komisija za unapređenje kvaliteta rada OB Petrovac

Medicinska oprema OB Petrovac

Spisak medicinske opreme OB Petrovac po službama   Anestezija ATD Centralna sterilizacija Pedijatrija Fizikalna Ginekologija sa porodilištem Grudno Hemodijaliza Hirurška sala Hirurgija Interna ambulanta Interno odeljenje Kabinet za transfuziju Kožna ambulanta Laboratorija Neurološka ambulanta Osteodenzitometrija Pulmološka ambulanta RO kabinet Ultrazvuk

Pravilnici OB Petrovac

Važeći pravilnici Opšte bolnice Petrovac na Mlavi   PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI – OB Petrovac Izmena pravilnika o specijalizacijama Pravilnik za prijem radnika na neodređeno vreme Pravilnik za korišćenje službenih mobilnih Pravilnik o službenim putovanjima zaposlenih Pravilnik o strucnom usavrsavanju i specijalizaciji zaposlenih Pravilnik o povredi radne discipline Pravilnik o sanitetskom prevozu Pravilnik

Top